Rekenen pensioenfondsen zich arm of rijk?

Pensioenfondsen doen het niet goed en liggen zwaar onder vuur. Maar doen ze het nu echt zo slecht als velen denken?

15 April 2013
Mark van Weezenbeek ›

Pensioenfondsen hebben het moeilijk. De dekkingsgraden zijn laag, ondanks smoothing maatregelen en de introductie van de Ultimate Forward Rate (UFR). Meer dan zestig pensioenfondsen hebben besloten af te stempelen en de meeste Nederlanders kunnen al jaren niet meer rekenen op indexatie.

Maar hier zijn ook goede redenen voor. Pensioenfondsen waarderen hun verplichtingen tegen de marktrente. Een lage(re) marktrente zorgt er dan voor dat de verplichtingen sterk in waarde stijgen. Ze zijn ook erg lang en daardoor extreem rentegevoelig. De dekkingsgraad is niets anders dan de waarde van de bezittingen gedeeld door de waarde van de verplichtingen. En als de waarde van de noemer sneller stijgt dan de waarde van de teller wordt de uitkomst vanzelf kleiner.

Hoe zit het dan met de teller?
Dat is een heel ander verhaal. Pensioenfondsen hebben het ondanks de crisis en het ineenstorten van de financiële markten de laatste jaren helemaal niet zo slecht gedaan. De resultaten worden deels geflatteerd door allerlei maatregelen om de rentegevoeligheid van de noemer af te dekken (het resultaat van de hedges loopt over de bezittingen), maar zijn per saldo zo slecht nog niet.

Neem bijvoorbeeld het rendement van het grootste pensioenfonds van Nederland. Dan zie je dat ze over de laatste 10 jaar gemiddeld ruim 5 procent rendement per jaar is gerealiseerd. En dat is nog eens zonder 2012 waarin ruim 13 procent rendement is gemaakt. Wie zou daar niet voor willen tekenen?

Rendementen
Hoe moeten we deze cijfers nu interpreteren? Wanneer gesproken wordt over de performance van een pensioenfonds behoeft dat een nadere nuance. Wie is waarvoor verantwoordelijk geweest? Hoe reken je rendementen toe aan individuele beslissingen? Bekijk je de cijfers vanuit een absoluut of een relatief perspectief? Welke risico’s heeft men gelopen om een bepaald rendement te behalen en welke toekomstige risico’s is men bereid te lopen?

Cijfers zeggen hierbij veel, maar zonder een goede analyse en context blijven het maar… cijfers!

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen