Met z'n allen oud worden

In Nederland hebben we ons pensioen goed geregeld. Toch moeten we meer energie stoppen in het verkrijgen van een adequaat pensioen.

12 April 2013
Sikko van Katwijk ›

We worden niet alleen alsmaar ouder. We zijn ook individueler van instelling geworden. Sparen we daarom voortaan individueel voor ons pensioen of is het toch beter dit collectief te doen?

Vanuit de jongere generaties is er veel interesse zelf meer invloed op de hoogte van het pensioen uit te oefenen. De nieuw ingerichte DC-regelingen of PPI-regelingen spelen hierop in. Dit geeft natuurlijk een gevoel van eigen inbreng. Maar het kan ook leiden tot ongewenste, zelfs negatieve resultaten.

Lange adem en volharding
Persoonlijke inbreng bij pensioensparen is veelal gericht op de korte termijn, en gerelateerd aan de waan van de dag. Het kan leiden tot veel wisselingen, die allemaal weer geld kosten. Dat gaat dan ten koste van het te behalen rendement; en dus van het beschikbare pensioen. Pensioensparen blijft toch een kwestie van lange adem en volharding.

Samen sparen levert meer op
Pensioenfondsen staan in kwaad daglicht en hebben moeite het vertrouwen uit te stralen dat nodig is om het collectieve sparen ook aantrekkelijk te houden. Samen de kosten delen en samen de risico's spreiden heeft uiteraard veel voordelen, maar die moeten dan wel ook binnen een vertrouwd kader worden nagekomen. Het collectief sparen voor ons pensioen lijkt nog steeds de beste bescherming te bieden en dus ook het beste lange termijn resultaat op te leveren.

Liever pensioenboom met bladeren
Als je met regelmaat beter(e) informatie krijgt over hoe je pensioen er voor staat, heb je ook minder de neiging je af te vragen of alles nog wel goed gaat. Of het allemaal wel betrouwbaar is. Je plant als het ware een pensioenboom die je door professionals laat verzorgen. Opdat hij zo groot en gezond mogelijk wordt. Die professionals hebben hier routine in en weten door hun specialisme veel beter hoe dit resultaat te bereiken. Natuurlijk: je kunt het ook zelf doen....maar het resultaat is vaak een schamel, armetierig boompje met weinig blad.

 

Pensioen? Overlaten aan professionals!

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen