Lagere kosten leveren tot 65% meer op aan pensioen

Het belegd vermogen van pensioenfondsen in Nederland bedraagt tweemaal ons nationaal inkomen en driemaal onze staatsschuld. Met zo’n grote zak geld hebben de pensioenfondsen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom pleit ik voor een actievere rol van pensioenfondsen bij het bevorderen van eerlijke en transparante markten. Als deelnemer maar ook als voorzitter van een groot bedrijfspensioenfonds.

12 September 2014

Wereldwijd behoren pensioenfondsen tot de grootste investeerders. Alleen al in Nederland is 1300 miljard euro belegd door pensioenfondsen en verzekeraars. Zij beleggen uw en mijn besparingen om daarmee onze toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De kracht van beleggen is dat je door rendement-op-rendement over langere periode een behoorlijk bedrag kunt opbouwen. Hoe hoger de rendementen des te sneller dit gaat.

Kosten hollen pensioenresultaat uit

De verwachtingen voor rendementen op vrijwel alle vermogenstitels zijn op dit ogenblik echter laag. De lange risicovrije rente ligt momenteel onder de 2%. Dat betekent dat de vermogensbeheerkosten flink drukken op het pensioenresultaat.

En dat is jammer. John Bogle stelde onlangs in het Financial Analysts Journal zelfs dat beleggen tegen lage kosten tot 65% meer oplevert aan pensioen.

Kosten de baas

Minder nog dan in verzekeraars en banken hebben we vertrouwen in onze pensioenfondsen. Ten dele komt dat doordat toezeggingen niet zijn nagekomen. Veel fondsen kunnen de koopkracht van de pensioenen niet op peil houden of hebben de toezeggingen aan deelnemers gekort.

Vorig jaar was de consumentenprijsinflatie 1,42% en waren de gemiddeld gerapporteerde kosten voor vermogensbeheer 0,63%. Waarmee duidelijk is dat een deel van de indexatie terugverdiend kan worden door te letten op de kosten van vermogensbeheer. Makkelijker wellicht dan in een laag renderende omgeving te zoeken naar hogere rendementen.

Met momenteel 1100 miljard euro aan pensioenvermogen in onze pensioenfondsen (200 miljard zit bij verzekeraars) betalen we gezamenlijk ruim zeven miljard euro per jaar aan vermogensbeheerkosten. Minimaal. Want nog niet alle pensioenfondsen rapporteren hun kosten en er is nog geen eenduidige kostenstandaard.

Waar geven we dit geld nu eigenlijk aan uit? Sommige kosten zijn onmiddellijk zichtbaar. De management fee bijvoorbeeld. Andere zijn subtieler, zoals transactiekosten binnen fondsen, provisievergoedingen aan intermediairs en transitiekosten. Indirecte kosten worden nog niet gemeten.  Dit is de prijsimpact van een ingelegde order, de timing van die order of de opportunity costs. Maar ook bijvoorbeeld het gederfde rendement van een kaspositie bij actief management. Een laatste categorie kosten zit in producten die onnodig gelaagd zijn en waarvoor goedkopere alternatieven beschikbaar zijn. 

De rol van pensioenfondsen

Onze pensioenfondsen zijn een dominante marktpartij en daarmee in staat om de spelregels in onze industrie bij te stellen. Bijvoorbeeld door voor onze deelnemers inzicht te krijgen in de kosten en deze kritisch te beschouwen. Door verstandige keuzes te maken over het beleggingsbeleid. Door goed bestuur en grotere professionaliteit. Door eerlijk te zijn over de verwachtingen en voorzichtig met toezeggingen.

Eerlijke en transparante markten

Als financiële professionals hebben wij allemaal baat bij eerlijke en transparante markten. Markten waarin wij zelf een hoofdrol spelen. Om ’s ochtends jezelf in de spiegel te kunnen kijken. Om het vertrouwen van onze klanten te kunnen houden. Om een maatschappelijk rol van betekenis te kunnen blijven spelen. 

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen