Impact investing verbindt sociaal en financieel rendement

Pensioenfondsen zoeken naarstig naar rendement om de aanhoudend lage rente te compenseren. Goede doelen en non-profit organisaties zoeken naar alternatieve financiering om teruglopende inkomsten en subsidies op te vangen. ‘Impact investing’ levert zowel financieel als sociaal rendement op en creëert zo een match tussen beide verlangens.

19 May 2016
Harald Machielse ›

Een mooi voorbeeld van impact investing is het Oncology Impact Fund van vermogensbeheerder UBS. Dit beleggingsfonds maakt rendement op onderzoek naar een oplossing voor kanker. Vermogensbeheerder UBS haalde hiervoor 471 miljoen dollar op bij beleggers.

Welke ontwikkelingen zijn er in Nederland?

Ook in Nederland is de trend van impact investing zichtbaar. Volgens het VBDO-rapport ‘Impact Investering, from niche to mainstream’ is 23 miljard euro belegd in duurzame projecten. (Overigens is dat slechts 1,7% van het totale vermogen bij de door VBDO onderzochte fondsen.) Voorzien projecten van goede doelen en non-profits daarmee inderdaad in de behoefte van pensioenfondsen (en andere grote beleggers) aan investeringen met een interessant rendement?

Eén van de mogelijkheden voor impact investing zijn impact bonds. Dat is geen traditionele obligatie met een vaste rente, zoals de naam doet vermoeden, maar een investering waarbij pas rendement wordt uitgekeerd als vooraf afgesproken prestatieresultaten zijn behaald. Voorbeelden in Nederland zijn The Buzinezz Club in Rotterdam en de Colour Kitchen in Utrecht. Beide projecten zijn gericht op het terugbrengen van mensen met een achterstand naar de arbeidsmarkt. Dit levert zowel sociaal (herintreden op de arbeidsmarkt) als financieel (minder uitkeringen) rendement op.

Verkenning

In november 2015 bood de Start Foundation, betrokken bij beide projecten, een aantal vouchers aan om verkenningen uit te voeren naar dit soort projecten voor goede doelen en non-profits. In opdracht van de Gemeente Amsterdam onderzocht ik samen met collega Jaap Kemkes de maatschappelijke business-case van een zogenaamde Health Impact Bond (HIB), een project op het gebied van gezondheidszorg. Waar liggen de mogelijke opbrengsten en wat zijn de directe en indirecte kosten? Wat zijn de opbrengsten als mensen langer thuis wonen en hoe kunnen deze opbrengsten te gelde (lees: besparingen) worden gemaakt. Het resultaat, dat op 8 maart is aangeboden, was duidelijk: er is sprake van een goede business-case en een prospect list met geïnteresseerde partijen. Zij willen graag om de tafel gaan zitten om tot een investering te komen die voor beide partijen (de gemeente en de investeerders) een interessant rendement biedt. De mogelijkheden van het concept en de uitgifte van een HIB worden nu verder onderzocht.

Onbekend

Impact bonds bieden dus interessante mogelijkheden. Toch zijn dit soort projecten bij beleggers vaak nog onbekend. Investeren in impact bonds is nu vooral een zaak van vermogensfondsen. Dit heeft deels te maken met hun (beleggings)criteria en de schaalgrootte van een project. Voor grotere partijen, zoals pensioenfondsen, vormen de kosten van het monitoren van kleinere projecten en de risicospreiding nu nog een drempel om snel op deze mogelijkheid in te spelen.

Werkt impact investing?

In mijn ogen wel. Impact investing is een goede mogelijkheid om twee vliegen in één klap te slaan. Enerzijds biedt het institutionele beleggers een interessant rendement dat past binnen hun criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Anderzijds stelt het non-profit organisaties en goede doelen in staat om maatschappelijke projecten te realiseren die anders, wegens gebrek aan financiering, op de plank blijven liggen. Uiteraard is er wel een goede afstemming nodig tussen beide partijen over de investering. De in Engeland toegepaste oplossing (Bridges Ventures) zou ook in Nederland goed werkbaar kunnen zijn. Partijen investeren dan via een beleggingsfonds in meerdere projecten om zo het risico te spreiden en de opgedane ervaring te delen.

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen